UNDARE is een ontwikkelingsgolf in maritieme duurzaamheid en efficiency. Meer dan alleen technologie, is UNDARE een nieuwe visie op aandrijving, besturing en informatieverwerking in de scheepvaart. UNDARE zet de standaard met een modulaire architectuur die prestaties verbetert en mogelijkheden creëert die voorheen ondenkbaar waren. Naast deze technologische steen in het water brengt UNDARE ook deining in de maritieme infrastructuur met grootschalige innovatieve voorzieningen.

Modulaire architectuur

Het modulaire en softwarematige karakter van UNDARE maakt het geschikt voor applicaties en abonnementen van derden die het besturingssysteem kunnen voeden met data. Zo beschikt u over een intelligente ‘cruise control’, een applicatie die de machinekamer via het navigatiesysteem koppelt aan de route die u af wilt leggen. Op een touchscreen wijst u punten aan in de route die gevolgd moet worden. Allerlei bijzonderheden zoals lokale snelheidsbeperkingen kunnen daarbij opgeslagen worden. UNDARE loodst u volautomatisch langs deze route met inachtneming van alle door u of door derden ingevoerde data.

UNDARE biedt de mogelijk uzelf duurzaam te profileren met monitoring van uw uitstoot. Een applicatie houdt UNDARE permanent op de hoogte van uw brandstofverbruik en uitstoot. Bij overschrijding van de normen wordt u hierop geattendeerd zodat u maatregelen kunt nemen. Aan uw verlader kunt u gedetailleerde rapporten overleggen – al dan niet streaming – van uw prestaties in duurzaamheid.